Контакти


Автосервизи Оптела

гр.Пловдив

ул. "Вълко Шопов" №14

gsm: 0882933521 Йоно Йонов

gsm: 0882208363 Златан Петров

email:automall.bg@gmail.com

         optela.office@gmail.com

 

  

Автобояджийски и Автотенекеджийски

участък

гр.Пловдив

ул. "Вълко Шопов" №14

gsm: 0882933413 Боян Сугарев

gsm: 0882933521 Йоно Йонов

email:automall.bg@gmail.com

         optela.office@gmail.com